Kombinovaná hrubá a jemná ochrana pre telekomunikačné a signalizačné siete, ST2 + 3 radové svorke

Objednávacie číslo:
A06057
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 6 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05140
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 6 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A06061
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 6 V DC, do 0,5 A...
Objednávacie číslo:
A05132
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 6 V DC, do 0,5 A,...
Objednávacie číslo:
A06058
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 12 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05141
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 12 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05133
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 12 V DC, do 0,5 A...
Objednávacie číslo:
A06065
prepäťová ochrana dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 12 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05144
prepäťová ochrana dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 12 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A06059
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 24 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05142
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 24 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A06062
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 24 V DC, do 0,5 A...

Stránky