Dopyt po obnoviteľných zdrojoch, zvyšujúce sa ceny energií, požiadavky na nezávislosť od napájacej sieti a ďalšie aspekty, zvyšujú okrem iného dopyt po fotovoltaických aplikáciách. Medzi požiadavky na fotovoltaické aplikácie patrí ich bezproblémová prevádzka, a to aj zaistenie bezpečnosti prevádzky fotovoltaických aplikácií pre okolie vrátane ostatnej elektrickej inštalácie.

Na naplnenie uvedených požiadaviek pomáha aj účinná ochrana pred prepätím. Zároveň všetky prípady fotovoltaických aplikácií nie je možné riešiť ideálnym spôsobom a vyskytujú sa nepriaznivé prípady, kedy je nutné spájať fotovoltaické panely so systémom ochrany pred bleskom (pri nedodržaní dostatočnej vzdialenosti).

Pre uvedené prípady spoločnosť SALTEK inovovala ochrany pred prepätím (SPD) typu 1 pre DC časť fotovoltaickej inštalácie do 1.000 V DC novým typom FLP-PV1000/Y, a zavedením nového typu FLP-PV1500/Y pre inštalácie do 1.500 V DC. Oba typy sa ponúkajú aj s diaľkovou signalizáciou stavu pod označením FLP-PV1000/YS a FLP-PV1500/YS.

Uvedené typy dopĺňajú celý rad SPD typu 1 pre PV k typu FLP-PV550 V/U(S). V prípadoch nedodržanej dostatočnej vzdialenosti je potrebné inštalovať na DC strane vždy dve sady SPD typu 1 pre fotovoltaiku (pri meniči ale zároveň aj pri paneloch). Na AC strane meniča sa použije SPD typu 1.

SPD typu 1 pre fotovoltaiku (FLP-PV…) sa tiež používajú pri centrálnych meničoch na DC strane fotovoltaických inštalácií na voľnom priestranstve.

Vlastnosti FLP-PV1000/Y(S) a FLP-PV1500/Y(S)

  • SPD pre nepriaznivé prevedenie fotovoltaickej inštalácie (nedodržanie dostatočnej vzdialenosti)
  • Pre PV inštalácie do 1.000 V DC a 1.500 V DC
  • Podľa CLC/TS 51643-32 vhodné pre objekty zaradené do LPL IV, III, II a I
  • SPD pre ochranu centrálnych meničov fotovoltaických inštalácií na voľnom priestranstve
  • Možnosť diaľkovej signalizácie stavu

Návrhy na použitie prepäťových ochrán SPD typu 1 a 2 aj SPD typu 2 nájdete v tlačovine PV systémy.