Na trh uváděné omezovače napětí třídy 2.2 (VLD-O+F) řady BVL-50-…-R02 a BVL-100-…-R02 jsou druhou generací úspěšných VLD, které dnes chrání cestující a personál elektrických drah po celém světě. 

Kromě několika úprav elektronického systému jsou nejviditelnější změnou nové robustní připojovací konzoly ze speciální hliníkové slitiny, které významnou měrou společně s účinnými chladiči pomáhají odvádět teplo z výkonných polovodičových spínacích prvků. Výsledkem této konstrukce je schopnost omezovače napětí zpracovávat neobvykle vysoké střednědobé proudy vznikající i při provozu těžkých vlaků (např. vlakové soupravy metra). 

Maximální hodnoty modelu BVL-100-…-R02 dosahují bezkonkurenčních hodnot až 1600 A po dobu 30 sekund, což je běžná doba potřebná pro rozjezd nebo rekuperativní brzdění vlakové soupravy a proudová zátěž s velkou rezervou. To dovoluje nasadit tyto omezovače napětí i do náročných provozů, kde jiné ochranné prvky selhávají, nebo tam, kde by jinak bylo nezbytné použít významně složitější a dražší řešení.

 Kromě toho možnost volby tvaru konzoly („L“ nebo „T“) umožňuje přizpůsobit výrobek flexibilně konkrétním montážním podmínkám a tím montáž zjednodušit a zrychlit. Významnou roli též hraje skutečnost, že se jedná o zcela autonomní omezovače napětí, které nevyžadují vnější zdroj energie, tzn. lze je použít i v těžkých podmínkách a špatně dostupných lokalitách.