V hlavních rozvaděčích, kde je předjištění SPD vyšší než 250 A, případně jeho hodnota není předem známa, lze využít ochrany s integrovaným proudovým odpojovačem řady FLP-25-T1-VSF (SPD typu 1) nebo FLP-B+C-MAXI-VSF (SPD typu 1 a 2), a to bez nutnosti dalšího předjištění. Tyto produkty jsou určeny zejména do třífázových napájecích systémů 230/400 V AC TN-C(-S), TN-S i TT. Jedná se o kombinované svodiče bleskových proudů s nulovým unikajícím proudem, bez výskytu následného proudu, s vnitřním tepelným a proudovým odpojovačem. Vyhovují požadavkům nejvyšší třídy ochrany před bleskem pro stavby s LPS I.

Standardně budou tato SPD dodávána s dálkovou signalizací stavu SPD.

Více informací o nových řadách FLP-25-T1-VSF a FLP-B+C-MAXI-VSF najdete také v našem výrobkovém letáku.