Súbory na stiahnutie

Výrobkové dáta

 • ETIM - dáta prepäťových ochrán a zvodičov prepätia SALTEK

  ETIM - dáta prepäťových ochrán a zvodičov prepätia SALTEK

  Dáta klasifikované podľa štandardu ETIM 8.0. Súbory obsahujú údaje o výrobkoch vo formáte BMEcat a obrázky výrobkov. ETIM = Európsky Technický Informačný Model. Využívaný najmä vo veľkoobchodnej sfére.

 • SALTEK – aktuálne obrázky prepäťových ochrán.

  SALTEK – aktuálne obrázky prepäťových ochrán.

  Kompletná sada obrázkov aktuálnych výrobkov SALTEK - zvodičov prepätia, prepäťových ochrán, obmedzovačov napätia - pre použitie v e-shopoch. Určené pre firmy nevyužívajúce ETIM. Obrázky prepäťových ochrán a ďalších výrobkov v kvalite pre tlač nájdete v Galérii.

 • EPLAN - dáta a makrá prepäťových ochrán SALTEK

  EPLAN - dáta a makrá prepäťových ochrán SALTEK

  Kompletné dáta ochrán SALTEK pre nízke napätie, fotovoltaiku a signálové linky (MaR) sú dostupné on-line pre všetkých užívateľov projekčného softvéru EPLAN na EPLAN Data Portal. Variantne je možné kompletné dáta nahrať z priloženého súboru. Súbor obsahuje okrem dát aj návod pre import do EPLAN a zároveň aj dáta vo formáte XML, ktorý si môžu importovať aj používatelia SW EPLAN bez prístupu k EPLAN Data Portal. EPLAN je európsky projekčný a inžiniersky SW pre elektrotechniku, mechatroniku, fluidné technológie a technológie merania a regulácie.

 • ELCAD - databanka ochrán pred prepätím SALTEK v súbore ZIP

  ELCAD - databanka ochrán pred prepätím SALTEK v súbore ZIP

  Prepäťové ochrany SALTEK sú súčasťou databázy ELCAD - profesionálny elektro-CAD zameraný na oblasť priemyselnej automatizácie, teplárenstva a energetiky. Systém umožňujúci efektívnu tvorbu elektro dokumentácie s podporou špeciálnych funkcií redukujúcich potrebný čas a chybovosť pri ich vytváraní a následných zmenách dokumentácie.

 • Engineering Base - katalóg výrobkov SALTEK v súbore EXT

  Engineering Base - katalóg výrobkov SALTEK v súbore EXT

  Engineering Base - nastupujúca inžinierska projekčná platforma novej generácie založená na súčasnej IT architektúre. Spracovanie on-line prepojenej elektro, procesnej a inštrumentačnej dokumentácie v rámci jednej spoločnej databázy. Engineering Base nachádza široké uplatnenie naprieč všetkými odbormi priemyslu a umožňuje optimalizovať projekčné a konštrukčné procesy vo vnútri firmy.