Bratislava

Primárne karty

17.10.2019 09:00 to 14:00
ŠDaJ DRUŽBA kongresové centrum (1.poschodie)
Botanická 25
Bratislava

Školenie slaboprúd

Školenie slaboprúd - zamerané na MaR, riadiace systémy, automatizáciu, EZS, EPS, dátové siete

 

Pozývame vás na špecializované odborné školenie firmy SALTEK®, zamerané na tému projektovanie a montáž prepäťových ochrán v  slaboprúdových aplikáciách. Predpokladom účasti je absolvovanie základného všeobecného školenia. Naučíte sa prepäťové ochrany správne projektovať a inštalovať za účelom ochrany dátových sieti, aplikácií MaR, systémov EZS, EPS, CCTV a anténnych systémov. Zoznámite sa s požiadavkami kladenými na revízneho technika. A pochopiteľne vám ukážeme najčastejšie chyby pri montážach konkrétnych prepäťových ochrán.

Program:

  • Koordinácia slaboprúdových prepäťových ochrán - podklady pre projektovanie
  • Zásady ochrany dátového rozvodu vrátane serverovní, dátových úložísk a miestností s IT a RS
  • Inštalácia prepäťových ochrán pre ethernet, vrátane POE
  • Zásady správnej inštalácie prepäťových ochrán v aplikáciách MaR, vrátane montáže v rozvádzačoch

Kde školení najdete 

ŠDaJ DRUŽBA kongresové centrum (1.poschodie)
Botanická 25
Bratislava