Kombinovaný zvodič prepätia v sériovom zapojení varistora a iskriska v klasifikácii SPD typu 2 pre použitie v aplikáciách s napätím 48, 60, 120, 230 a 230/400 V AC. Výrobky sa vyznačujú nulovým unikajúcim prúdom, čo predlžuje životnosť SPD v inštaláciách, sú vhodné v aplikáciách, kde sa táto vlastnosť vyžaduje napr. v staniciach katodickej ochrany. Ďalej tieto ochrany odolávajú kolísavému napätiu napr. pri použití dieselgenerátorov. A zároveň majú výdržné charakteristiky pri dočasnom prepätí. Rada SLP-xxx-VB je možné použiť aj na ochranu niektorých IT napájacích systémov, kde je potrebné eliminovať prvú poruchu na SPD pri jej prípadnom zlyhaní.

Tieto SPD je možné tiež použiť na ochranu signálových liniek vstupujúcich do objektov z vonkajšieho prostredia, tzn. zo zóny ochrany pred bleskom LPZ 0.

Nová rada SLP-xxx-VB bude v predaji od 1. mája 2023