V hlavných rozvádzačoch, kde je predistenie SPD vyššie ako 250 A, prípadne jeho hodnota nie je vopred známa, je možné využiť ochranu s integrovaným prúdovým odpojovačom radu FLP-25-T1-VSF (SPD typu 1) alebo FLP-B+C-MAXI-VSF (SPD typu 1 a 2), a to bez nutnosti ďalšieho predistenia. Tieto produkty sú určené najmä do trojfázových napájacích systémov 230/400 V AC TN-C(-S), TN-S aj TT. Ide o kombinované zvodiče bleskových prúdov s nulovým unikajúcim prúdom, bez výskytu následného prúdu, s vnútorným tepelným a prúdovým odpojovačom. Vyhovujú požiadavkám najvyššej triedy ochrany pred bleskom pre stavby s LPS I.

Štandardne budú tieto SPD dodávané s diaľkovou signalizáciou stavu SPD.

Viac informácií o nových radoch FLP-25-T1-VSF a FLP-B+C-MAXI-VSF nájdete aj v našom výrobkovom letáku.