Nové výrobné priestory

Položili sme základný kameň nových výrobných a skladovacích priestorov spoločnosti SALTEK. Za dva roky bude 100% hotovo a plochy zdvojnásobené proti súčasnému stavu. Na fotkách majiteľ spoločnosti Ing. J. Suchý so zástupcom generálneho dodávateľa stavby spoločnosti ISTAR s.r.o. Ing. Kozák, vedenie spoločnosti SALTEK a vizualizácia novej stavby vrátane napojenia na existujúce výrobné priestory.