V súvislosti so stále sa zvyšujúcimi požiadavkami na dátové prenosy v sieťach Ethernet a masívnemu rozšíreniu prenosu napájania po Ethernetovej linke (tzv. PoE) SALTEK zjednocuje a dopĺňa i portfólio ochrán pre tento telekomunikačný segment. Pre vnútorné inštalácie (t. j. umiestnenie ST2+3) ponúkame univerzálnu prepäťovú ochranu DL-Cat.6A-60V. Táto zvláda dátové prenosy až do rýchlosti 10 Gbps, t. j. v tomto zmysle v plnej miere nahrádza všetky predchádzajúce modely (DL-Cat.5e, DL-Cat.6 a DL-Cat.6A). Jej konštrukcia je však, oproti týmto starším typom navrhnutá tak, aby i jemná ochrana pre vnútorné aplikácie bola schopná prenášať všetky typy PoE. Je tak k dispozícii lacný a univerzálny ochranný prvok použiteľný na ochranu switchov, routerov a všeobecne ICT datacentier pre vnútorné inštalácie.

Stále častejšie sa stretávame s univerzálnymi sieťami (s krútenými pármi), ktoré okrem „klasického“ Ethernetu s PoE musia byť schopné prenášať i iné dátové a signálové formáty, pre ktoré je krútený pár vhodnou fyzickou prenosovou vrstvou – všeobecné štruktúrované kabeláže. Hlavnou odlišnosťou oproti Ethernet sieťam je schopnosť preniesť signály s vyššími amplitúdami (napr. KNX, RS-485, …) na ktoré by už štandardné prepäťové ochrany určené pre Ethernet reagovali a tým spôsobovali prevádzkové poruchy. Pre tieto siete sú pripravené ochrany s vyššou spínacou napäťovou ochrannou hladinou, napriek tomu všetky prenosové vlastnosti pre prenos vysokorýchlostných dát sú tu zachované. Okrem už uvedenej DL-Cat.6A-60V, ktorá tiež môže byť použitá v sieťach štruktúrovanej kabeláže, je k dispozícii i dvojstupňová ochrana (umiestnenie ST1+2+3) DL-1G-60V-PoE , popr. jej rýchlejšia sestra DL-10G-60V-PoE, ktorú je možné nasadiť i na linky vedúce zo zóny LPZ 0 (t. j. z exteriéru). Už v názve ochrán sú indikované kľúčové vlastnosti – prenosová rýchlosť 1Gbps resp. 10 Gbps, prenos ľubovoľných signálov s amplitúdou do 60 V a použiteľnosť pre akýkoľvek typ PoE.

Všetky uvedené novinky sú, samozrejme, k dispozícii i v modulárnej verzii pre obľúbené multikanálové ochranné systémy DL-PL-RACK-1U.