Dáta ochrán SALTEK® pre nízke napätie a fotovoltaiku sú teraz dostupné pre všetkých užívateľov projekčného softvéru EPLAN na EPLAN Data Portal. Kompletné dáta aj s návodom pre import do ePLAN si môžete stiahnuť tu. Dáta sú tu aj vo formáte XML, ktorý si môžu importovať aj užívatelia sw Eplan bez prístupu k EPLAN Data Portal.

Viac o elektrotechnickom projekčnom softvéri EPLAN na www.eplan.cz.