Naše hodnoty

 • REŠPEKT
  • Rešpektujeme ostatných kolegov ako rovnocenných členov tímu.
 • VZTAHY
  • Vedome tvoríme dobré vzťahy, pretože firma sú ľudia a vzťahy medzi nimi.
 • OTVORENOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ
  • Komunikujeme otvorene lebo to je základ funkčnej spolupráce.
 • SPOLOČNÁ TVORBA
  • Zapájame kolegov do procesu rozhodovania a tým podporujeme a rozvíjame aktivitu všetkých. 
 • RIEŠENIA NAPRIAMO
  • Podporujeme osobnú zodpovednosť a priamu komunikáciu.
 • DOBRÉ DOHODY
  • Čo sľúbime, to dodržíme. Sľuby dávame zodpovedne.
 • HĽADÁME RIEŠENIA
  • Hľadáme riešenia, nie problémy.
 • TRVALÉ UČENIE
  • Sme otvorení zmenám, pretože svet sa mení, či chceme alebo nie. 
 • HĽADÁME ZMYSEL
  • Robíme veci, ktoré majú zmysel.