Výrobky, ktoré spoločnosť SALTEK s.r.o. dodáva, sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (RoHS) av súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Spoločnosť SALTEK s.r.o. má zaistený spätný odber obalov od konečného spotrebiteľa v rámci systému združeného plnenia prevádzkovaného spoločnosťou EKO-KOM, a.s. Spoločnosť SALTEK s.r.o. plní povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, využitia a odstránenia elektrozariadení a elektroodpadu v rámci kolektívneho systému prevádzkovaného spoločnosťou REMA Systém, a.s.