SPD pro ochranu LED osvětlení

Dva nové typy ochran před přepětím SALTEK® pro systémy LED osvětlení (veřejné osvětlení, průmyslové haly, apod.) resp. pro ochranu řídicí elektroniky těchto světelných zdrojů.
  • DA-320-LED – SPD typu 3 (UOC = 10 kV), pro venkovní (nízký stupeň rizika) a vnitřní použití
  • SP-T2+T3-320-Y-CLT-LED – SPD typu 2 a typu 3 (Imax = 10 kA (8/20)), pro použití s vysokým stupněm rizika
Tyto SPD se instalují, co nejblíže k chráněným zařízením (osvětlení technologií LED, jak venkovní tak v halách, ale i další zařízení umístěná vně staveb – kamery, různá monitorovací zařízení atd.). Splňují požadavky normy IEEE (ANSI) C62.41.2 na umístění C - mimo stavbu (budovu).
Ochrany před přepětím DA-320-LED a SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED jsou koncipovány jako průchozí s prioritou ochrany. Při případném poškození SPD se světelný zdroj odpojí od napájení a nesvítí, tak je možné jednoduše určit, kde došlo k poruše. Tyto SPD se mohou případně připojit i paralelně k chráněnému obvodu a výstup SPD se použije pro signalizaci stavu SPD.
Více technických informací v sekci Výrobky .