FLP-B+C MAXI VS je velmi výkonný svodič bleskových proudů a přepětí integrovaný v jednom pouzdru se signalizací funkčnosti ochrany a vyjímatelnými moduly od společnosti SALTEK®.

V oblasti velmi výkonných svodičů bleskových proudů a přepětí probíhá bouřlivý vývoj umožněný technologickým pokrokem ve výrobě vysoce odolných varistorů. Unikátní konstrukce firmy SALTEK® – sériová kombinace těchto varistorů a uzavřeného plynového jiskřiště vhodně kombinuje výhody obou prvků a umožňuje svedení bleskových proudů až do hodnoty 25 kA (10/350 μs) na jeden pól (36 mm) při nulovém následném proudu a eliminuje unikající proudy. Nový FLP-B+C MAXI VS se tak stal rovnocenným konkurentem uzavřenému jiskřišti s iniciačním obvodem a některými svými vlastnostmi, jako je mimo jiné např. signalizace funkčnosti ochrany, je i předčí.

Kombinace varistorů a výkonných uzavřených plynových jiskřišť přináší následující výhody:

 • vysoká svodová schopnost 25 kA impulsního proudu s tvarem vlny 10/350 μs (což je srovnatelné s výkonovými jiskřišti),
 • nulové následné proudy (oproti samotným jiskřištím), to znamená, že zařízení ani instalace nejsou zbytečně nadměrně zatěžována při zapůsobení svodiče,
 • nulový unikající proud (oproti svodičům pouze na bázi varistoru), který se po celou dobu životnosti nezvyšuje, a to ani po zatížení bleskovými proudy,
 • reakce již na nízká přepětí vyskytující se v napájecí síti – řádově již od 800 V AC,
 • signalizace stavu svodiče, tím se snadněji identifikuje poškození svodiče oproti běžným jiskřištím, optická i dálková signalizace stavu,
 • nevyžaduje iniciační obvod, snížený počet součástek zvyšuje spolehlivost,
 • svodič bleskových proudů byl testován jako SPD typ 1 a typ 2 a splňuje požadavky ČSN EN 61643-11,
 • vhodný pro budovy třídy LPS I až IV s třífázovým napájením systému TN-C , TN-S nebo TT.

Nová řada výrobků společnosti SALTEK®, do které patří také FLP-B+C MAXI VS, klade podstatně větší důraz na monitorování funkčnosti ochran. Monitorování funkčnosti ochrany plní kromě standartní signalizace poruchy ochrany další neméně důležitou funkci a to monitorování přítomnosti vyjímatelného modulu. Tato přidaná funkce dálkové signalizace tak zamezí, aby při revizích nedošlo k opomenutí zasunutí vyjímatelného modulu zpět do ochrany, případně upozorní na neoprávněnou manipulaci s ochranou. Díky této vlastnosti je ochrana předurčena k použití v technologiích, kde je třeba zajistit bezpečné napájení a minimalizovat tak riziko poškození technologií díky přepětí. 

Instalace svodiče bleskových proudů

Tento svodič vyhoví ve většině běžných instalací nn a je vhodný pro ochranu rodinných domů, administrativních a průmyslových objektů. Pro rodinné domy, které jsou vybaveny jedním rozvaděčem, postačí pro komplexní ochranu elektrických a elektronických zařízení EZS, EPS, apod. pouze svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS (SPD typ 1 a typ 2), doplněný o vhodný typ přepěťových ochran SPD typu 3 (např. chráněné zásuvky, adaptéry, SPD typ 3 s VF filtrem na lištu DIN, apod.) V budovách, kde je hlavní rozvaděč a několik podružných rozvaděčů, se do hlavního rozvaděče instaluje FLP-B+C MAXI VS a do podružných rozvaděčů vzdálených více jak 10 m po vedení pak opět svodiče SPD typu 2 (např. SLP-275 V). Komplexní ochrana proti přepětí se neobejde bez instalace přepěťových ochran SPD typu 3. Vhodné typy lze vyhledat v katalogu firmy SALTEK nebo na internetových stránkách. Při instalaci do napájecích sítí je možno zapojit svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS dvojím způsobem. Takto provedená zapojení odpovídají požadavkům normy ČSN 33 2000-5-534 pro SPD typ 1.

Unikátní konstrukce FLP-B+C MAXI VS usnadňuje montáž do rozvaděčů. Tato konstrukce umožňuje zasunout vyjímatelný modul do základny dvojím způsobem, nejen v základní poloze (obr. 3a), ale také otočený o 180° (obr. 3b), což umožňuje širokou variabilitu montáže.

Jak bylo již ukázáno, FLP-B+C MAXI VS ve všech svých verzích je velice vhodná výkonná ochrana všude tam, kde se požaduje zajistit bezpečné napájení a minimalizovat tak poruchy, případně riziko poškození technologií, které by nám díky přepětí mohly vzniknout. FLP-B+C MAXI VS je předurčen k nasazení do rozsáhlých technologických provozů, elektráren, všude tam, kde záleží na účinné ochraně zařízení (technologií) proti účinkům bleskových proudů a spínacího přepětí.

Momentálně dodávaná provedení:

 • FLP-B+C MAXI VS - jeden pól, určený do jednofázových systémů TN-C,
 • FLP-B+C MAXI VS/2 - určený do jednofázových systémů TN-S,
 • FLP-B+C MAXI VS/1+1 - určený do jednofázových systémů TT,
 • FLP-B+C MAXI VS/3 - určený do systémů TN-C případně TN-C-S do hlavního rozvaděče
 • FLP-B+C MAXI VS/4 - určený do systémů TN-S
 • FLP-B+C MAXI VS/3+1 - určený do systémů TT