S rozvojem elektromobility roste požadavek na vznik velkého množství nabíjecích stanic pro elektromobily. Mnoho těchto stanic se nachází vně objektů čili v zóně ochrany před bleskem LPZ 0.

Veřejně přístupné nabíjecí stanice je nutné chránit před přepětím. Pro ochranu nabíjecích stanic elektromobilů, ale i ostatních měničů napětí umístěných v LPZ 0, společnost SALTEK přichází s novými kombinovanými SPD typu 1 a typu 2, a to pro třífázové připojení s FLP-EV12,5-VBH/3S+1 a zároveň i pro případné jednofázové připojení s FLP-EV12,5-VBH/1S+1 . Tato SPD jsou určena do napájecích systémů TN-S a TT na střídavé straně. SPD jsou standardně vybavena bezpotenciálovým přepínacím kontaktem stavu SPD pro dálkovou signalizaci.

Provedení SPD vyhovuje koordinaci s případnými varistory uvnitř nabíjecí stanice. Uvedené SPD mohou bez problémů pracovat i v místech s kolísavým napětím. SPD mají nulový unikající proud, což vyhovuje požadavkům distribučních společností pro instalaci SPD před měření u samostatně stojících nabíjecích stanic. Uvedené SPD nemají v sítích 230/400 V AC následný proud tzn. nenamáhají předřazené jistící prvky. Tato SPD se instalují před proudové chrániče umístěné v nabíjecí stanici ve směru toku energie.