S rozšiřováním 5G telekomunikačních technologií přibývá zařízení, která jsou napájena malým napětím 48 nebo 60 V, a to střídavým i stejnosměrným. Uvedená zařízení se v mnoha případech umísťují vně objektů v zóně ochrany před bleskem LPZ 0. A to i v místech se zvýšeným rizikem vzniku přepětí např. na stožárech.

Pro vnitřní rozvody do podružných rozvaděčů nebo k zařízení je určeno SLP-075 V/2. Při řešení koordinace mezi FLP-12,5-075-VH (SPD typu 1, typu 2) a SLP-075 (SPD typu 2) se instalují oddělovací rázové tlumivky RTO nebo je potřeba dodržet vzdálenost po kabelu 10 m. Pokud není dodržena vzdálenost použije se místo SLP-075 opět FLP-12,5-075. SPD by měly být instalovány na rozhraní zón LPZ 0 a 1, a v blízkosti zařízení, případně v podružných rozvaděčích, kde se vyrovnává potenciál pro dané místo.

Oba typy SPD lze také použít i pro malé fotovoltaické aplikace (jeden až dva PV panely), a to podle pravidel pro fotovoltaiku, zda se panely spojují s hromosvodnou soustavou (LPS – systémem ochrany před bleskem) nebo se s LPS nespojují.