Naše VIZE 2030

SALTEK je mezi TOP experty na přepětí

 • SALTEK vybudoval svůj úspěch na expertize a toto chceme dále rozvíjet. Slovo „expert“ znamená, že se odlišujeme intelektuálním a technologickým know-how v oblasti přepětí a naším zaměřením.
 • Neříkáme, na jaké pozici mezi TOP experty jsme teď a kde chceme být, protože to jde těžko změřit. Důležité je pozici vylepšovat a rozvíjet.
 • Věříme, že pocitově sami dokážeme zjistit, zda se naše odbornost a schopnost hledat řešení zlepšuje nebo zhoršuje.
 • Expert, který má obchodní úspěch a vytváří zisk.

SALTEK je moderní technologická firma

 • Nalézáme řešení, které nás a společnost posouvají kupředu.
 • Digitalizujeme.
 • Automatizujeme.

SALTEK přitahuje šikovné a chytré lidi

 • Rozvíjíme a získáváme talentované lidi, kterým vytváříme prostředí, ve kterém je baví spolupracovat, přinášet nápady, přebírat zodpovědnost.
 • Slovo „baví“ je důležité, protože tím doplňujeme charakteristiku lidí, které ve firmě chceme. V práci trávíme velkou část života a nám skutečně jde o to, abychom tuto dobu trávili v dobrém prostředí a s lidmi, se kterými je nám dobře.

SALTEK vytváří zajímavé inovace

 • Inovace zlepšují život. Výrobkové inovace zlepšují život zákazníka a ten nám přináší zisk. Inovace uvnitř naší firmy zlepšují náš život, díky jim se nám pracuje lépe.
 • Jsme si vědomi, že to jsou lidé, kteří vytvářejí inovace.

Naše HODNOTY

RESPEKT

Majitelé, zaměstnanci, management – každý dodává důležitý kus práce a bez těch druhých by se neobešel. Chováme se k sobě profesionálně a s respektem bez ohledu na hierarchii. Jsme kolegové a hrajeme jako tým, protože spolu vytváříme velký projekt.
Respektujeme ostatní kolegy jako rovnocenné členy týmu.

VZTAHY

Dobré vztahy mezi lidmi, důvěra, komunikace a fungující spolupráce jsou stavební kameny toho, abychom do práce chodili rádi. Proto tyto hodnoty podporujeme, rozvíjíme, a konfrontujeme situace, které jsou s nimi v rozporu. Špatné vztahy, nedůvěru, nekomunikaci a nespolupráci nenahrazujeme systémem nebo procesem, protože firma není stroj.
Vědomě tvoříme dobré vztahy, protože firma jsou lidé a vztahy mezi nimi.

OTEVŘENOST A TRANSPARENTNOST

Vytváříme bezpečné prostředí pro vyjádření i oponentního názoru. Dáváme si zpětnou vazbu a věci si říkáme narovinu, vyjadřujeme se k věci, bez agrese vůči partnerovi. V rámci rozdílných názorů nebo potřeb hledáme cesty k řešení bez poražených. Transparentně sdílíme informace uvnitř firmy, zároveň za-chováváme diskrétnost směrem ven.
Komunikujeme otevřeně, protože to je základ funkční spolupráce.

SPOLEČNÁ TVORBA

Dobře vysvětlujeme, otevřeně nasloucháme a dáváme všem kolegům na všech úrovních možnost věci ovlivnit, a tím podporujeme jejich aktivitu. Týmy s nenahraditelným lídrem jsou nám k ničemu. Úkolem lídrů není vědět, rozhodnout a kontrolovat vše, ale vytvářet prostředí, které bude tým motivovat přemýšlet o řešení a dobře odvádět svoji práci.
Vtahujeme kolegy do rozhodování a tím podporujeme a rozvíjíme aktivitu všech.

ŘEŠENÍ NAPŘÍMO

Kde to jde, vyjadřujeme své potřeby a dáváme jasnou zpětnou vazbu přímo kolegům, kterých se to týká. Předpokládáme, že dokážou sami odpovědně rozpoznat, zda je v jejich silách nám vyhovět, a nepotřebují k tomu nařízení vedoucího. My sami je též žádáme odpovědně a rozumně. Přes nadřízené řešíme jen věci, ve kterých jsme už neúspěšně zkusili najít řešení s kolegou. V takových případech preferujeme, když za nadřízeným jdeme oba po vzájemné dohodě, protože pak si nestěžujeme, ale hledáme řešení.
Podporujeme osobní zodpovědnost a přímou komunikaci.

DOBRÉ DOHODY

Pokud žádáme, dobře vysvětlujeme proč, co a jak, aby se druhá strana mohla odpovědně vyjádřit, zda může dohodu uzavřít. Pokud jsme žádáni, neslibujeme něco, co neumíme dodat, místo toho včas konstruktivně odmítáme. Pokud se změnily okolnosti a nemůžeme dohodu naplnit, řešíme to hned. Slovo má stejnou váhu jako papír.
Co slíbíme, to dodržíme. Sliby dáváme odpovědně.

HLEDÁME ŘEŠENÍ

Preferujeme diskusi o tom, co můžeme právě my udělat pro řešení, než proč něco nejde nebo co kdo zavinil. Každý máme možnost navrhnout zlepšení nebo řešení nějakého problému. Vítáme snahy ostatních kolegů přinášet nám nápady, a víme, že jejich motivaci nechceme vyčerpat tím, že jejich návrhy ignorujeme nebo pohrdavě odmítáme.
Hledáme řešení, ne problémy.

TRVALÉ UČENÍ

Víme, že nevíme vše. Není špatné něco nevědět nebo neznat řešení, špatné je si to nepřiznat nebo opakovat stejné chyby. Trvale se učíme o našem oboru i o celém světě, pracujeme na sobě. Jsme otevření novým informacím a podnětům. Sdílíme znalosti a zkušenosti mezi sebou. Učíme se i z chyb, a aby to fungovalo, potřebujeme si chyby umět otevřeně přiznat a brát je jako příležitost k růstu, ne k ponížení sebe nebo kolegů. Nebojíme se včas opustit nefunkční cestu. Neopakujeme chyby.
Jsme otevřeni změnám, protože svět se mění, ať my chceme nebo ne.

HLEDÁME SMYSL

Víme „proč“ se daná věc dělá, jaký je její přínos. Likvidujeme nesmysly, návyky, zbytečnou byrokracii, politikaření, osobní pomníky, protože zabíjejí motivaci, chuť něco měnit, vůli přispívat ke společnému projektu a přinášejí ztráty.
Děláme věci, které mají smysl.