Naše VIZE 2030

Jsme mezi TOP experty na přepětí

  • SALTEK® vybudoval svůj úspěch na expertize a toto chceme dále rozvíjet. Slovo „expert“ znamená, že se odlišujeme intelektuálním a technologickým know-how v oblasti přepětí a naším zaměřením.
  • Neříkáme, na jaké pozici mezi TOP experty jsme teď a kde chceme být, protože to jde těžko změřit. Důležité je pozici vylepšovat a rozvíjet.
  • Věříme, že pocitově sami dokážeme zjistit, zda se naše odbornost a schopnost hledat řešení zlepšuje nebo zhoršuje.
  • Expert, který má obchodní úspěch a vytváří zisk.

Jsme moderní technologická firma

  • Nalézáme řešení, které nás a společnost posouvají kupředu.
  • Digitalizujeme, automatizujeme.

Přitahujeme šikovné a chytré lidi

  • Rozvíjíme a získáváme talentované lidi, kterým vytváříme prostředí, ve kterém je baví spolupracovat, přinášet nápady, přebírat zodpovědnost.
  • Slovo „baví“ je důležité, protože tím doplňujeme charakteristiku lidí, které ve firmě chceme. V práci trávíme velkou část života a nám skutečně jde o to, abychom tuto dobu trávili v dobrém prostředí a s lidmi, se kterými je nám dobře.

Vytváříme zajímavé inovace

  • Inovace zlepšují život. Výrobkové inovace zlepšují život zákazníka a ten nám přináší zisk. Inovace uvnitř naší firmy zlepšují náš život, díky jim se nám pracuje lépe.
  • Jsme si vědomi, že to jsou lidé, kteří vytvářejí inovace.