Během června letošního roku jsme byli osloveni obchodním partnerem, který je předním výrobcem zabezpečovacích systémů v České republice. Pro právě vznikající projekt na solární ohřev vody se na SALTEK obrátil s požadavkem na dodávku SPD DC s maximální hodnotou napětí 275V. Jeho přáním bylo uvést požadované řešení na trh do konce letošního září.

Zájem tohoto partnera s českými kořeny právě o produkty SALTEK nás velmi potěšil, a i vzhledem k možné participaci na dalších projektech v budoucnu jsme nijak neváhali. Během letních měsíců jsme byli schopni jejich požadavku dostát, a vyvinout tak zbrusu nové FLP-PV275 V/U, které doplňuje naši řadu SPD pro PV. FLP-PV275 V/U je odvozeno od stávajícího FLP-PV550 V/U, prakticky se jedná o FLP-PV550 V/U v poloviční šířce a pouze se dvěma moduly. Díky tomu bylo možné použít existující základnu z FLP-12,5 V/2, moduly z FLP-PV550 V/U a vytvořit nový výrobek na požadavek zákazníka flexibilně a v poměrně krátkém časovém horizontu.

Ohřev vody pomocí sluneční energie je v současnosti v ČR aktuální téma, hlavně kvůli možnosti čerpat státní dotace, proto mnoho společností přichází na trh se svým řešením. Vzhledem k unikátnosti projektu popisujeme pouze ve stručnosti základní principy problematiky. Současně nabízená řešení je možné obecně rozdělit na dvě skupiny; fotovoltaické a termické. Jak už z předchozí věty plyne, fotovoltaický ohřev vody není ohřevem termickým, tyto pojmy bývají často nesprávně používány nebo zaměňovány – oba systémy bývají souhrnně nazývány „solárními“.

Sluneční energii je možné chápat jako energii světelnou a tepelnou. Při fotovoltaickém ohřevu jsou využity fotovoltaické panely, které, stejně jako u dnes již běžné fotovoltaické elektrárny na vašem domě, pracují na principu fotovoltaického jevu, kdy dochází k přeměně světelné energie na elektrickou za pomocí tranzistorů, nebo diod s otevřeným PN přechodem. Ta je pak dále využívána, v tomto případě na ohřev vody například v bojleru.

Naproti tomu při termickém ohřevu jsou využívány tzv. solární kolektory, které mají za úkol sbírat tepelnou energii, k čemuž slouží soustava měděných trubiček, naplněných speciální tekutinou na bázi propylenu, uvnitř kolektoru umístěného na střeše. Tato tekutina pak dále ohřívá vodu v zásobníku za pomoci čerpadla.

Naše FLP-PV275 V/U nachází uplatnění v prvním ze zmíněných typů, tedy v PV ohřevu. Jedním ze způsobů, jak se PV ohřev vody řeší, je mikro PV systém, složený z PV panelu s výstupním napětím 230 V DC, mikroměniče DC/DC a topného tělesa se zásobníkem vody („bojler“). FLP-PV275 V/U zajišťuje ochranu mikroměniče na jeho DC straně a díky svým parametrům, především třídou ochrany SPD T1+T2 spolu s maximálním provozním napětím 280 V a napěťovou ochrannou hladinou 1,3/2,5 kV, splňuje veškeré požadavky na mikro PV systémy tohoto i podobného typu.