O fotovoltaice (FV nebo také PV) se nejvíce mluví v souvislosti s cenami elektřiny a určitou mírou soběstačnosti, kterou vám dá vlastní malá elektrárna. O fotovoltaických panelech tak uvažují nejen majitelé rodinných domů, ale i sdružení vlastníků v panelových domech, chataři a mnoho dalších. I kdyby jen na ohřev vody ve venkovní sprše nebo bazénu.

Fotovoltaické, tedy PV panely, jsou samozřejmě také hlavním zdrojem energie pro zelené elektrárny – jednu z cest k budoucnosti, kde nebudeme závislí na uhlí, ale využijeme omezené možnosti alternativních přírodních zdrojů.

Může se zdát, že pořízení vlastní malé elektrárny je snadné, většina firem vše vyrobí a spočítá na klíč. Ale nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Cena i jen malé PV elektrárny vyjde na desítky i stovky tisíc korun, a tak se případnému riziku zničení či poškození chce každý vyhnout. Fotovoltaické elektrárny (či také FVE) se budují na exponovaných místech – na rozlehlých plochách, střechách a všude tam, kde je volná plocha, aby expozice slunečnímu svitu byla co největší. V tom je přece ten trik. To s sebou ale nese i rizika. Už v dětství jsme se všichni naučili, že stoupat si za bouřky pod osamělý strom na louce je hloupost. Je tedy rozumné fotovoltaiku chránit. A jak tedy chytře investovat do panelů a technologie a přitom o celou investici nepřijít jediným úderem blesku? Řešení nabízí přepěťové ochrany od firmy SALTEK, která nabízí širokou škálu produktů pro ochranu celého projektu.

Ale od začátku. Základem fotovoltaických elektráren jsou nejčastěji polykrystalické fotovoltaické panely, které se montují na speciální upevňovací systém. Všechny panely jsou pak propojeny a kabely jsou svedeny do tzv. měniče, který mění stejnosměrný proud posbíraný panely na střídavý, který v domácnostech využíváme. Proto běžně rozdělujeme fotovoltaický systém na dvě části – stejnosměrnou (DC) a střídavou (AC).

Nejdůležitější součástí FVE elektrárny je právě měnič, nebo také střídač. Ten se zpravidla u domácích elektráren umisťuje pod střechu na půdu nebo do technické místnosti či sklepa. Jde právě o toto zařízení, které je důležité chránit a před které se montují přepěťové ochrany. Jejich konkrétní výběr závisí na tom, zda máte na střeše hromosvodnou jímací soustavu (LPS – lightening protection system) a zda je dodržena bezpečná přeskoková vzdálenost mezi LPS a konstrukcí PV panelů. Stejně tak záleží na vzdálenosti mezi samotnými panely a měničem (DC strana), respektive na vzdálenosti hlavního rozvaděče od měniče (AC strana), aby se splnily potřebné normy.

V případě, že není dodržena bezpečná přeskoková vzdálenost, doporučuje se použití přepěťové ochrany pro fotovoltaiku typu 1 (T1) FLP-PV1000/YS na DC straně v blízkosti měniče i v blízkosti panelů (použití dvou SPD (surge protective devices) na DC straně je nutnost), spolu s SPD T1 na AC straně (FLP-12,5 V/3S+1) v blízkosti měniče. Vzhledem k principu komplexní ochrany je vhodné mít také instalovanou SPD T1 v hlavním rozvaděči (FLP-B+C MAXI VS/3+1) a přepěťovou ochranu T1 pro veškerá vstupní zařízení (DMP-024-V/1-FR1 pro komunikační linky RS-485).

Pokud je bezpečná přeskoková vzdálenost dodržena nebo nemáte LPS, používá se slabší SPD typu 2 (T2) na DC straně v blízkosti měniče (SLP-PV1000 V/Y S) a SPD T2 na AC straně u měniče (SLP-275 V/3S+1). Stále pak platí princip komplexní ochrany pro ostatní vstupní zařízení včetně elektrické instalace nízkého napětí jako v předchozím případě.

Další kapitolou jsou stále častěji používané ostrovní (neboli také off-grid) PV systémy, například pro ohřev vody, s nejčastěji nasazovaným FLP-PV275 V/U.

Vzhledem k tomu, že měnič je připojen na hlavní rozvaděč elektřiny v domě, můžete při přímém i nepřímém úderu blesku a přepětí přijít nejen o fotovoltaickou elektrárnu, a také o další elektrická zařízení v domě. Náhrady pak budou velmi drahé a pracné. Rozhodně se tedy vyplatí předcházet problémům a instalovat přepěťové ochrany SALTEK. Jedno malé zařízení za několik stokorun vám pomůže ochránit vaše investice v řádech tisíců i desetitisíců korun.

Více informací k zapojení a ochraně najdete v naší příručce Ochrana fotovoltaických systémů nebo na Youtube. Samozřejmě se můžete obrátit i na naši technickou podporu.