Bouřka je soubor elektrických, optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí. Může při nich docházet k mechanickým poškozením (pády stromů na objekty a vedení), požárům, ohrožení zdraví lidí i zvířat, výpadkům dodávek elektrické energie a poškození zařízení od atmosférického přepětí. Z toho důvodu se používají různá opatření, aby se rizika uvedených poškození minimalizovala.

Surge protection in low-voltage indoor installations

Dva druhy ochrany

Pro ochranu objektů se používá vnější ochrana před bleskem (LPS – hromosvodná soustava) a vnitřní opatření před přepětím (SPM). Vnější ochrana před bleskem (LPS) chrání stavbu při přímém úderu blesku. Naproti tomu opatření před přepětím (SPM) chrání zařízení a osoby uvnitř stavby jak před účinky přímého úderu blesku, tak zároveň před účinky vlivem indukce od blízkého úderu blesku, a před účinky přepětí z distribuční sítě způsobené jak bleskem, tak poruchami v distribuční síti. Základem opatření před přepětím (SPM) je v ekvipotenciálním vyrovnání a také použití stínění. Ekvipotenciální vyrovnání omezuje proudové impulsy na vodivých částech tím, že všechny příchozí kovové inženýrské sítě nebo konstrukce se přímo spojí s ochranou zemí, a živé vodiče se s ochranou zemí spojí pomocí ochran před přepětím (SPD). Aby taková opatření správně fungovala, musí být dobře provedena společná soustava pospojování (CBN).

Tři stupně ochrany

Ochrany před přepětím (SPD) se instalují v několika stupních: SPD typu 1 (svodiče bleskových proudů), SPD typu 2 (svodiče přepětí), a SPD typu 3.
SPD typu 1 se instaluje nejčastěji do hlavních rozvaděčů, ideálně v místě vstupu kabelu do stavby, v blízkosti hlavní ochranné přípojnice (MET, dříve HOP), a v místě rozdělení PEN. SALTEK má ve své nabídce několik SPD typu 1: řízené jiskřiště s impulsním proudem, kombinované svodiče se sériovým zapojením varistorů s jiskřištěm, a varistorový svodič.FLP-B+C MAXI je možné použít i v případech, kdy neznáme třídu LPS.

  • mají nulový unikající proud

  • nevzniká u nich následný proud

  • mají nižší zbytkové napětí

  • a zároveň všechny proudové impulsy od přepětí procházejí hlavním obvodem

Z důvodu vlivu indukce a dalších vedení nestačí použít pouze SPD na začátku instalace. V podružných, patrových rozvaděčích a v místech, kde se používá další ekvipotenciální přípojnice, se instalují SPD typu 2. Ochrana před přepětím (SPD) by nikdy neměla být od chráněného zařízení dále než 10 m. K chráněnému zařízení se instalují buď SPD typu 2, SPD typu 3, případně SPD typu 3 s vysokofrekvenčním filtrem. SPD typu 3 by měla být instalována co nejblíže k chráněnému zařízení.

Zároveň by se nemělo zapomenout chránit před přepětím i slaboproudé systémy (anténní svody, telefonní a datové linky) a případné fotovoltaické instalace, a to i na stejnosměrné straně.

Při správné instalaci ochran před přepětím můžete zažívat pocity klidu a bezpečí i během bouřek.