Riešenie

SALTEK® je poprednou českou spoločnosťou špecializujúcou sa na vývoj a výrobu prepäťových ochrán. Ponúka komplexný sortiment zvodičov bleskových prúdov a prepäťových ochrán typ 1 až 3 podľa ČSN EN 61643-11 a prepäťových ochrán pre informatiku, meranie a reguláciu a telekomunikácie.

Výrobky SALTEK® zaisťujú ochranu pred atmosférickým a technologickým prepätím a tým prinášajú bezpečnosť a bezproblémový chod technológií, strojov a spotrebičov v priemysle, telekomunikáciách, dátových centrách, kancelárskych budovách a v bežných domácnostiach.

SALTEK® –  spája technickú inováciu  so skúsenosťami z praxe. Vďaka prepojeniu vývoja s informáciami od zákazníkov poskytujú výrobky SALTEK® komplexné riešenie ochrany pred prepätím pre najrôznejšie aplikácie.