Na použitie SPD v izolovaných (IT) napájacích systémoch sú práve na SPD kladené vysoké nároky na ich odolnosť, a to konkrétne pri poruchách na strane vysokého napätia. SLP-600-V/3YS-IT týmto požiadavkám vyhovuje vďaka unikátnej konštrukcii, a je to jeden z mála výrobkov na trhu, ktoré sa touto vlastnosťou môžu pochváliť.

Jedná sa o SPD typu 2 pre trojfázové napájacie IT systémy so združeným napätím 400 až 690 V AC, ktoré sa napríklad nachádzajú v baniach, elektrárňach, železniciach a podobne. Použitie SPD typu 2 v izolovaných systémoch býva dostačujúce, pretože sa v nich väčšinou neobjavujú bleskové prúdy, ktoré by vyrovnávali potenciál cez uzol transformátora ako to býva v napájacích systémoch TN alebo TT.

Pri väčšine uvedených aplikáciach prebieha monitoring napájacej siete, z toho dôvodu bude ponúkané iba prevedenie s diaľkovou signalizáciou stavu SPD.

Výrobok SLP-600-V/3YS-IT bude v predaji od 1. júna 2023.