Spoločnosť SALTEK® sa snaží pomáhať a byť nablízku projektantom elektrických inštalácii a rozvádzačov. A to nielen radou, ale im aj uľahčiť prácu. Z toho dôvodu sme v spojení s tvorcami projekčného software.

Medzi taký nástroj patrí aj ePLAN. V súčasné dobe sa nachádza v ich platforme DataPortal 223 výrobky SALTEK®, ktoré zahrnuje portfólio výrobku SPD pro nízke napätie podľa STN EN 61643-11, SPD pro fotovoltaiku podľa STN EN 61643-31 a také SPD pro signálové linky pro MaR podľa STN EN 61643-21.

V databáze ePLAN sú k dispozícii jak technické parametri o výrobkoch, tak funkčné makro pre výkresy, rozmerový výkres v dxf formátu a zároveň 3D model výrobku. V Dataportal sa dá výrobky vyhľadávať podľa výrobcu (SALTEK®), podľa zaradenia v katalógu ePLAN (Elektrotechnika/Ochranná zaradenie/Všeobecne) prípadne podľa zaradenia v katalógu

SALTEK®. Ti užívatelia, ktorý nemajú prístup k ePLAN DataPortal, môžu si kompletní data stiahnuť v sekcii výrobková data, kde sú uložené podklady pre iné projekčné systémy.

Dúfame, že sa náš cieľ aspoň trochu zjednodušiť prácu projektantov sa podaril, a zároveň budeme radi za akúkoľvek spätnou väzbou.