Po ústupe analógových telefónov sú metalické telefónne káble (s mnohými krútenými pármi) využívané na prenos dát a internetu, čím tvoria alternatívny prenosový kanál k dnešným preťaženým bezdrôtovým dátovým sieťam. Požiadavky na objem a rýchlosť prenášaných dát sa však geometricky v čase navyšujú, a preto bolo nutné pôvodné, jednoduché prenosové systémy ADSL a VDSL nahradiť pokročilejšími, avšak tiež na prenos dát náročnejšími systémami vyšších generácií (ADSL2, VDSL2, VDSL2+ atď.). Zvýšené technické nároky na prenosový kanál tak musia rešpektovať aj na tieto linky aplikovanej prepäťovej ochrany. Preto SALTEK uvádza na trh prepracované ochrany pre najpokročilejšie formáty xDSL. Pre linky, ktoré ešte môžu sprostredkovávať posledné analógové telefónne spojenie, ale súčasne už ponúkajú aj prenos digitálnych dát, je to model DL-TLF-UHF s Uc=170 V, ktoré je pre analógovú prevádzku nevyhnutné. Pre moderné linky vedúce od digitálnych DSLAMov bez analógovej prevádzky sme pripravili špeciálnu verziu prepäťovej ochrany DL-VDSL3 (s Uc=60 V), ktorá spĺňa najprísnejšie merítka vysokofrekvenčných vlastností pre minimálne ovplyvnenie prenosu xDSL2+ (šírka pásma do 300 MHz, útlm v prevádzkovom 0,2dB atp.). Nové prepäťové ochrany sú konštruované v triede umiestnenia ST1+2+3, tzn. je možné ich nasadiť ako na vstup kábla do objektu, tak aj tesne k DSL modemu či splitteru.