Pre situácie, kde nie je možné pripojiť SPD k systému pospojovania a uzemnenia, sú určené nové SPD pre signálové linky s vnútorným zapojením len proti priečnemu prepätiu (žila – žila), a to nielen ako hrubá ale i jemná ochrana pre napätia linky do 24 V.

SPD sú v prevedení s výmenným modulom, ktorý pri vytiahnutí nepreruší signálovú linku. DMG-024-V/1-4FR1-DIF sa môže použiť pre dvoj- až štvor-žilové signálové linky.