Nové SPD v bezskrutkových radových svorkách

Na záver tohto roku uvádza spoločnosť SALTEK® na trh novú radu prepäťových ochrán pre dátové, signálové a telekomunikačné siete v prevedení bezskrutkových radových svoriek.

Sú vhodné predovšetkým do priemyslových aplikácií pre ochranu jedno a dvojžilových meracích a signálových liniek v oblastiach MaR, EZS, EPS atď. vnútri budov. Použitie týchto SPD predlžuje životnosť a bezporuchový stav pripojených zariadení. Okrem toho, v inštaláciách s viacerými linkami značne šetrí priestor v rozvádzači vďaka svojej šírke iba 6 mm (bez bočného krytu, ktorý je súčasťou dodávky každej svorky).V novom prevedení bezskrutkových radových svoriek, ktoré umožňuje jednoduché pripojenie vodičov, je ponúkaná rozsiahla skupina slaboprúdových SPD (typovej rady DM, DMG, DMJ, DMHF, DMLF a DS) s menovitým napätím od 6 do 48 V DC a menovitým prúdom až do 0,5 A. Tieto ochrany môžu byť používané typicky pre zbernice RS-485, binárne vstupy a výstupy, prúdové slučky 0(4) ÷ 20 mA, telefónne linky alebo vysokofrekvenčné xDSL linky, variant DMLF potom napríklad pre linky bez potreby vysokej rýchlosti prenosu v zarušenom prostredí.

Rovnaké varianty radových svoriek sú dostupné i vo verzii so skrutkovými svorkami s označením D…-RS.

Viac informácii a všetky prepäťové ochrany SALTEK® nájdete v on-line katalógu.