Ohrev vody pomocou slnečnej energie je v súčasnosti v ČR aktuálna téma, hlavne kvôli možnosti čerpať štátne dotácie. Preto SALTEK na túto situáciu reaguje a uvádza na trh optimalizované riešenie pre ich ochranu.

FLP-PV275 V/U s objednávacím číslom A07407 dopĺňa náš rad SPD pre PV triedy T1+T2. FLP-PV275 V/U nachádza uplatnenie v mikro PV systémoch, zložených napríklad z PV panelu s výstupným napätím 230 V DC, mikromeniča DC/DC (prípadne DC/AC) a vykurovacieho telesa so zásobníkom vody („bojler“). FLP-PV275 V/U zaisťuje ochranu mikromeniča na jeho DC strane a vďaka svojim rozmerom (šírka 2 moduly) a parametrom, predovšetkým triedou ochrany SPD T1+T2 spolu s maximálnym prevádzkovým napätím 280 V a napäťovou ochrannou hladinou 1,3/2,5 kV, spĺňa všetky požiadavky na mikro PV systémy tohto i podobného typu podľa platných noriem.