Je ďalšou novou prepäťovou ochranou z rodiny koaxiálnych SPD. Prevedením s konektormi SMA 50 Ω a nízkou napäťovou ochrannou hladinou je určená predovšetkým na hrubú ochranu vstupných obvodov telekomunikačných prijímačov a výstupných obvodov nízkovýkonových vysielačov (popr. ich kombinácií). Je ďalšou súčasťou rozrastajúceho sa portfólia ochrán pre komplexnú ochranu telekomunikačných technológií (spolu s ochranami pre napájanie a signálové/dátové linky). Svojimi parametrami spĺňa prísne kritériá prevádzky v telekomunikačných sieťach až do kmitočtu 3,8 GHz.

Viac informácií v sekcii SPD pre dátové, signálové a telekomunikační linky/Koaxiálne vedenie/ST1 (HX)