S rozvojom elektromobility rastie požiadavka na vznik veľkého množstva nabíjacích staníc pre elektromobily. Veľa týchto staníc sa nachádza vo vnútri objektov čiže v zóne ochrany pred bleskom LPZ 0. Verejne prístupné nabíjacie stanice je nutné chrániť pred prepätím. Na ochranu nabíjacích staníc elektromobilov, ale i ostatných meničov napätia umiestnených v LPZ 0, spoločnosť SALTEK prichádza s novými kombinovanými SPD typu 1 a typu 2, a to pre trojfázové pripojenie s FLP-EV12,5-VBH/3S+1 a zároveň i pre prípadné jednofázové pripojenie FLP-EV12,5-VBH/1S+1. Tieto SPD sú určené do napájacích systémov TN-S a TT na striedavej strane. SPD sú štandardne vybavené bezpotenciálovým prepínacím kontaktom stavu SPD pre diaľkovú signalizáciu.

Prevedenie SPD vyhovuje koordinácii s prípadnými varistormi vo vnútri nabíjacej stanice. Uvedené SPD môžu bez problémov pracovať i v miestach s kolísavým napätím. SPD majú nulový unikajúci prúd, čo vyhovuje požiadavkám distribučných spoločností pre inštaláciu SPD predmerania u samostatne stojacích nabíjacích staníc. Uvedené SPD nemajú v sieťach 230/400 V AC následný prúd tzn. nenamáhajú predradené istiace prvky. Tieto SPD sa inštalujú pred prúdové chrániče umiestnené v nabíjacej stanici v smere toku energie.