S rozširovaním 5G telekomunikačných technológií pribúda zariadení, ktoré sú napájané malým napätím 48 alebo 60 V, a to striedavým i rovnosmerným. Uvedené zariadenia sa v mnohých prípadoch umiestňujú vo vnútri objektov v zóne ochrany pred bleskom LPZ 0. A to i v miestach so zvýšeným rizikom vzniku prepätia napr. na stožiaroch.

Pre vnútorné rozvody do podružných rozvádzačov alebo do zariadení je určené SLP-075 V/2. Pri riešení koordinácie medzi FLP-12,5-075-VH (SPD typu 1, typu 2) a SLP-075 (SPD typu 2) sa inštalujú oddeľovacie razové tlmivky RTO alebo je potrebné dodržať vzdialenosť po káble 10 m. Pokiaľ nie je dodržaná vzdialenosť, použije sa namiesto SLP-075 opäť FLP-12,5-075. SPD by mali byť inštalované na rozhranie zón LPZ 0 a 1, a v blízkosti zariadenia, poprípade v podružných rozvádzačoch, kde sa vyrovnáva potenciál pre dané miesto.

Obidva typy SPD je tiež možné použiť i pre malé fotovoltaické aplikácie (jeden až dva PV panely), a to podľa pravidiel pre fotovoltaiku, tu sa panely spájajú s hromozvodnou sústavou (LPS – systémom ochrany pred bleskom) alebo sa s LPS nespájajú.