Novinka, na ktorú by sme chceli upozorniť je nová rada dátových ochrán pre MaR v radovej svorke DM-xxx/n-RS a jednostupňové ochrany DS-xxx-RS. Táto rada nahrádza pôvodnú radu DM a DS (viď. obrázok)

Zjednodušil sa výber ochrán, pretože dátové ochrany v radovej svorke sú už len pre jedno prúdové zaťaženie a to do maximálneho prúdu linky 0,5 A.

Rada DM-xxx/1-RS (napr. pre 24 V DC je to DM-024/1-RS) je vhodná pre dvojžilové linky s potenciálom vztiahnutým k zemi.

Rada DMG-xxx/1- RS (napr. pre 24 V DC je to DMG-024/1-RS) je určená pre dvojžilové linky s plávajúcim napätím.

Rada DMJ-xxx/2-RS (napr. pre 24 V DC je to DMJ-024/2-RS) je ochranou pre dve jednožilové linky.

Pre jednostupňové ochrany je to DS-Bxxx-RS osadené bleskoistkou, napríklad pre pripojenie tienenia, alebo DS-Vxxx-RS osadené varistorom, prípadne DS-Dxxx osadené supresorovou diódou.

Ochrany pred prepätím do zárezových rozpojovacích LSA líšt pre analógové (CLSA-TLF) a digitálne (CLSA-ISDN) telefónne linky (vrátane prenosov ADSL) boli rozšírené o ochrany pre signálové linky pre 6 V (CLSA-6), 12 V (CLSA-12), 24 V (CLSA-24) a 48 V (CLSA-48). Tieto nové ochrany dostali nové menšie púzdro.

Nižšie nájdete odkaz na tabuľku, ako nové ochrany v radovej svorke nahrádzajú pôvodné produkty. Veríme, že tieto zmeny budú kladne prijaté, pretože sú tu zohľadnené požiadavky z praktických inštalácií.