Naša VÍZIA 2030

SALTEK je medzi TOP expertmi na prepätia

 • SALTEK vybudoval svoj úspech na expertíze a toto chceme ďalej rozvíjať. Slovo "expert" znamená, že sa odlišujeme intelektuálnym a technologickým know-how v oblasti prepätia a naším zameraním.
 • Nehovoríme, na akej pozícii medzi TOP expertmi sme teraz a kde chceme byť, pretože to ide ťažko zmerať. Dôležité je pozíciu vylepšovať a rozvíjať.
 • Veríme, že pocitovo sami dokážeme zistiť, či sa naša odbornosť a schopnosť hľadať riešenie zlepšuje alebo zhoršuje.
 • Expert, ktorý má obchodný úspech a vytvára zisk.

SALTEK je moderná technologická firma

 • Nachádzame riešenie, ktoré nás a spoločnosť posúvajú vpred.
 • Digitalizujeme.
 • Automatizujeme.

SALTEK priťahuje šikovných ľudí

 • Rozvíjame a získavame talentovaných ľudí, ktorým vytvárame prostredie, v ktorom ich baví spolupracovať, prinášať nápady a preberať zodpovednosť.
 • Slovo "baví" je dôležité, pretože tým dopĺňame charakteristiku ľudí, ktorých vo firme potrebujeme. V práci trávime veľkú časť svojho života a záleží nám na tom, aby sme túto dobu trávili v dobrom prostredí a s ľuďmi, s ktorými je nám dobre.

SALTEK vytvára zaujímavé inovácie

 • Inovácie zlepšujú život. Výrobkové inovácie zlepšujú život zákazníka a ten nám prináša zisk. Inovácie v našej firmy zlepšujú náš život, vďaka nim sa nám lepšie pracuje.
 • Sme si vedomí toho, že ľudia sú tí, ktorí vytvárajú inovácie.

Naše HODNOTY

REŠPEKT

Majitelia, zamestnanci, management – každý dodáva dôležitý kus práce a bez tých druhých by sa neobi- šiel. Správame sa k sebe profesionálne a s rešpektom bez ohľadu na hierarchiu. Sme kolegovia a hráme ako tím, pretože spolu vytvárame veľký projekt.
Rešpektujeme ostatných kolegov ako rovnocenných členov tímu.

VZTAHY

Dobré vzťahy medzi ľuďmi, dôvera, komunikácia a fungujúce spolupráce sú stavebnými kameňmi toho, aby sme do práce chodili radi. Preto tieto hodnoty podporujeme, rozvíjame a konfrontujeme situácie, ktoré sú s nimi v rozpore. Zlé vzťahy, nedôveru, chýbajúcu komunikáciu a spoluprácu nenahradzujeme systémom alebo procesom, pretože firma nie je stroj.
Vedome tvoríme dobré vzťahy, pretože firma sú ľudia a vzťahy medzi nimi.

OTVORENOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ

Vytvárame bezpečné prostredie pre vyjadrenia i oponentných názorov. Dávame si spätnú väzbu a veci si hovoríme priamo, vyjadrujeme sa k veci, bez agresie voči partnerom. V rámci rozdielnych názorov alebo potrieb hľadáme cesty k riešeniam bez porazených. Transparentne zdieľame informácie vo vnútri firmy, zároveň zachovávame diskrétnosť smerom von.
Komunikujeme otvorene lebo to je základ funkčnej spolupráce.

SPOLOČNÁ TVORBA

Vysvetľujeme, otvorene počúvame a dávame všetkým kolegom na rôznych úrovniach možnosť veci ovplyvniť a tým podporujeme ich aktivitu. Tímy s nenahraditeľným lídrom sú nám k ničomu. Úlohou lídrov nie je vedieť, rozhodovať a kontrolovať všetko, ale vytvárať prostredie, ktoré bude tím motivovať a premýšľať o riešeniach a dobre odvádzať svoju prácu.
Zapájame kolegov do procesu rozhodovania a tým podporujeme a rozvíjame aktivitu všetkých.

RIEŠENIA NAPRIAMO

Kde sa dá, tam vyjadrujeme svoje potreby a dávame jasnú spätnú väzbu priamo kolegom, ktorých sa to týka. Predpokladáme, že dokážu sami zodpovedne rozpoznať, či je v ich silách nám vyhovieť a či nepotrebujú k tomu nariadenia vedúceho. Cez nadriadených pracovníkov riešime iba veci, v ktorých sme už neúspešne skúšali nájsť riešenie s kolegom. V takýchto prípadoch preferujeme, keď za nadriadeným ideme obaja po vzájomnej dohode, pretože následne sa nesťažujeme, ale hľadáme riešenie.
Podporujeme osobnú zodpovednosť a priamu komunikáciu.

DOBRÉ DOHODY

Pokiaľ žiadame, dobre vysvetľujeme prečo, čo a ako, aby sa druhá strana mohla zodpovedne vyjadriť, či môže dohodu uzavrieť. Pokiaľ sme žiadaní, nesľubujeme niečo, čo nevieme dodať, miesto toho včas konštruktívne odmietame. Pokiaľ sa zmenili okolnosti a nemôžeme dohodu naplniť, riešime to hneď. Slovo má rovnakú váhu ako papier.
Čo sľúbime, to dodržíme. Sľuby dávame zodpovedne.

HĽADÁME RIEŠENIA

Preferujeme diskusiu o tom, čo môžeme práve my urobiť pre dané riešenie. Každý máme možnosť navrhnúť zlepšenie alebo riešenie nejakého problému. Vítame snahu ostatných kolegov prinášať nápady a vieme, že ich motiváciu nechceme vyčerpať tým, že ich návrhy ignorujeme alebo pohŕdavo odmietame.
Hľadáme riešenia, nie problémy.

TRVALÉ UČENIE

Vieme, že nevieme všetko. Nie je zlé niečo nevedieť alebo nepoznať riešenie, zlé je si to nepriznať alebo opakovať rovnaké chyby. Stále sa učíme o našom odbore i o celom svete, pracujeme na sebe. Sme otvorení novým informáciám a podnetom. Zdieľame znalosti a skúsenosti medzi sebou. Učíme sa aj z chýb, aby to fungovalo potrebujeme si chyby vedieť otvorene priznať a brať ich ako príležitosť k rastu, nie k poníženiu seba alebo kolegov. Nebojíme sa včas opustiť nefunkčnú cestu. Neopakujeme chyby.
Sme otvorení zmenám, pretože svet sa mení, či chceme alebo nie.

HĽADÁME ZMYSEL

Vieme prečo sa daná vec robí, aký je jej prínos. Likvidujeme nezmysly, návyky, zbytočnú byrokraciu, politiku, osobné pomníky, pretože zabíjajú motiváciu, chuť niečo zmeniť či vôľu prispievať ku spoločnému projektu.
Robíme veci, ktoré majú zmysel.