Naša VÍZIA 2030

Sme medzi TOP expertmi na prepätia

  • SALTEK vybudoval svoj úspech na expertíze a toto chceme ďalej rozvíjať. Slovo "expert" znamená, že sa odlišujeme intelektuálnym a technologickým know-how v oblasti prepätia a naším zameraním. 
  • Nehovoríme, na akej pozícii medzi TOP expertmi sme teraz a kde chceme byť, pretože to ide ťažko zmerať. Dôležité je pozíciu vylepšovať a rozvíjať. 
  • Veríme, že pocitovo sami dokážeme zistiť, či sa naša odbornosť a schopnosť hľadať riešenie zlepšuje alebo zhoršuje. 
  • Expert, ktorý má obchodný úspech a vytvára zisk.

Sme moderná technologická firma

  • Nachádzame riešenie, ktoré nás a spoločnosť posúvajú vpred. 
  • Digitalizujeme, automatizujeme.

Priťahujeme šikovných ľudí

  • Rozvíjame a získavame talentovaných ľudí, ktorým vytvárame prostredie, v ktorom ich baví spolupracovať, prinášať nápady a preberať zodpovednosť. 
  • Slovo "baví" je dôležité, pretože tým dopĺňame charakteristiku ľudí, ktorých vo firme potrebujeme. V práci trávime veľkú časť svojho života a záleží nám na tom, aby sme túto dobu trávili v dobrom prostredí a s ľuďmi, s ktorými je nám dobre.

Vytvárame zaujímavé inovácie

  • Inovácie zlepšujú život. Výrobkové inovácie zlepšujú život zákazníka a ten nám prináša zisk. Inovácie v našej firmy zlepšujú náš život, vďaka nim sa nám lepšie pracuje. 
  • Sme si vedomí toho, že ľudia sú tí, ktorí vytvárajú inovácie.