Pro použití SPD v izolovaných (IT) napájecích systémech jsou právě na SPD kladeny vysoké nároky na odolnost, a to konkrétně při poruchách na straně vysokého napětí. SLP-600 V/3YS-IT těmto požadavkům vyhovuje díky unikátní konstrukci, a je to jeden z mála výrobků na trhu, které se touto vlastností mohou pochlubit.

Jedná se o SPD typu 2 pro třífázové napájecí IT systémy se sdruženým napětím 400 až 690 V AC, které se například nacházejí v dolech, elektrárnách, železnici a podobně. Použití SPD typu 2 v izolovaných systémech bývá dostačující, protože se v nich většinou neobjevují bleskové proudy, které by vyrovnávaly potenciál přes uzel transformátoru jako to bývá v napájecích systémech TN nebo TT.

U většiny uvedených použití probíhá monitoring napájecí sítě, z toho důvodu bude nabízeno pouze provedení s dálkovou signalizací stavu SPD.

Výrobek SLP-600 V/3YS-IT bude v prodeji od 1. června 2023.