Kombinovaný svodič přepětí v sériovém zapojení varistoru a jiskřiště v klasifikaci SPD typu 2 pro použití v aplikacích s napětím 48, 60, 120, 230 a 230/400 V AC. Výrobky se vyznačují nulovým unikajícím proudem, což prodlužuje životnost SPD v instalacích, jsou vhodné v aplikacích, kde se tato vlastnost požaduje např. ve stanicích katodické ochrany. Dále tyto ochrany odolávají kolísavému napětí např. při použití dieselgenerátorů. A zároveň mají výdržné charakteristiky při dočasném přepětí. Řadu SLP-xxx-VB je možné použít i k ochraně některých IT napájecích systémů, kde je potřeba eliminovat první poruchu na SPD při jejím případném selhání.

Tato SPD lze také použít pro ochranu signálových linek vstupujících do objektů z venkovního prostředí, tzn. ze zóny ochrany před bleskem LPZ 0.

Nová řada SLP-xxx-VB bude v prodeji od 1. května 2023