Po ústupu analogových telefonů jsou metalické telefonní kabely (s mnoha kroucenými páry) využívány pro přenos dat a internetu, čímž tvoří alternativní přenosový kanál k dnešním přetíženým bezdrátovým datovým sítím. Požadavky na objem a rychlost přenášených dat se však geometricky v čase navyšují, a proto bylo nutné původní, jednoduché přenosové systémy ADSL a VDSL nahradit pokročilejšími, ovšem také na přenos dat náročnějšími systémy vyšších generací (ADSL2, VDSL2, VDSL2+ atd.).

Zvýšené technické nároky na přenosový kanál tak musejí respektovat i na tyto linky aplikované přepěťové ochrany. Proto SALTEK uvádí na trh přepracované ochrany pro nejpokročilejší formáty xDSL. Pro linky, které ještě mohou zprostředkovávat poslední analogové telefonní spojení, ale současně již nabízejí i přenos digitálních dat je to model DL-TLF-UHF s Uc=170V, které je pro analogový provoz nezbytné.

Pro moderní linky vedoucí od digitálních DSLAMů bez analogového provozu jsme připravili speciální verzi přepěťové ochrany DL-VDSL3 (s Uc=60V), která splňuje nejpřísnější měřítka vysokofrekvenčních vlastností pro minimální ovlivnění přenosu xDSL2+ (šířka pásma do 300 MHz, útlum v provozním pásmu <0,2dB atp.).

Nové přepěťové ochrany jsou konstruovány ve třídě umístění ST1+2+3, tzn. lze je nasadit jak na vstup kabelu do objektu, tak i těsně k DSL modemu či splitteru.