V souvislosti se stále se zvyšujícími požadavky na datové přenosy v sítích Ethernet a masivnímu rozšíření přenosu napájení po Ethernetové lince (tzv. PoE) SALTEK sjednocuje a doplňuje i portfolio ochran pro tento telekomunikační segment. Pro vnitřní instalace (tj. umístění ST2+3) nabízíme univerzální přepěťovou ochranu DL-Cat.6A-60V. Tato zvládá datové přenosy až do rychlosti 10 Gbps, tj. v tomto smyslu plně nahrazuje všechny předcházející modely (DL-Cat.5e, DL-Cat.6 a DL-Cat.6A). Její konstrukce je, ovšem, oproti těmto starším typům navržena tak, aby i jemná ochrana pro vnitřní aplikace byla schopná přenášet všechny typy PoE. Je tak k dispozici levný a univerzální ochranný prvek použitelný k ochraně switchů, routerů a obecně ICT datacenter pro vnitřní instalace.

Stále častěji se setkáváme s univerzálními sítěmi (s kroucenými páry), které kromě „klasického“ Ethernetu s PoE musejí být schopny přenášet i jiné datové a signálové formáty, pro které je kroucený pár vhodnou fyzickou přenosovou vrstvou – obecné strukturované kabeláže. Hlavní odlišností oproti Ethernet sítím je schopnost přenést signály s vyššími amplitudami (např. KNX, RS-485, …) na které by již standardní přepěťové ochrany určené pro Ethernet reagovaly a tím způsobovaly provozní poruchy. Pro tyto sítě jsou připraveny ochrany s vyšší spínací napěťovou ochrannou hladinou, nicméně všechny přenosové vlastnosti pro přenos vysokorychlostních dat jsou zde zachovány. Kromě již uvedené DL-Cat.6A-60V, která též může být v sítích strukturované kabeláže použita je k dispozici i dvoustupňová ochrana (umístění ST1+2+3) DL-1G-60V-PoE , popř. její rychlejší sestra DL-10G-60V-PoE kterou lze nasadit i na linky vedoucí ze zóny LPZ 0 (tj. z exteriéru). Již v názvu ochran jsou indikovány klíčové vlastnosti – přenosová rychlost 1Gbps resp. 10 Gbps, přenos libovolných signálů s amplitudou do 60V a použitelnost pro jakýkoliv typ PoE.

Všechny uvedené novinky jsou, samozřejmě, k dispozici i v modulární verzi pro oblíbené multikanálové ochranné systémy DL-PL-RACK-1U.