Společnost SALTEK® přichází na trh s novým designem svých ochran SPD typu 1, 2 a 3, kde jsou zúročeny poznatky a připomínky z praxe včetně nových technických požadavků. Pro snadnější identifikaci svodičů v rozvaděčích byl vyvinut nový vyjímatelný modul s barevným značením, pomocí kterého se zákazníci velmi jednoduchým způsobem zorientují v našem sortimentu a rychle tak zjistí jaký typ SPD je v rozvaděči namontován.

Nyní je možná montáž se svorkou PE jak nahoře tak dole. U části výrobků je to řešeno orientací potisku u ostatních možností otočení modulu v základně. Zároveň došlo k úpravě tvaru základen SPD. Ke změně dojde postupně v průběhu druhé poloviny roku 2013. Dále došlo k rozšíření sortimentu u těchto typů SPD.

Pro řadu FLP (SPD typu 1 a SPD typu 1+2) byla zvolena barva červená, pro „N-PE“ moduly v zapojení „3+1“ a „1+1“ pak barva stříbrná. Řada výrobků byla doplněna o FLP-12,5 V/2 a FLP-12,5 V/2S (vhodné pro jednofázové systémy TN-S).

Pro řadu SLP (SPD typu 2) byla zvolena barva zelená, pro „N-PE“ moduly v zapojení „3+1“ a „1+1“ pak barva stříbrná. Řada výrobků byla doplněna o SLP-275 V/2 a SLP-275 V/2S (vhodné pro jednofázové systémy TN-S).

Dále došlo k náhradě stávajícího svodiče SLP-130 V za nový svodič SLP-150 V (pro sítě se jmenovitým fázovým napětím 120 V AC).

U SPD typu 3 byla zvolena barva zelená u výrobků DA-275 V/3(S)+1 a DA-275 V/1(S)+1 a i zde je u „N-PE“ modulů použita stříbrná barva.

Pro SPD typu 2 určených pro fotovoltaické aplikace byla zvolena barva žlutá.

A pro SPD typu 1+2 určených pro fotovoltaické aplikace pak barva oranžová. Zde jsou v novém provedení svodiče FLP-PV1000 V/Y a FLP-PV1000 VS/Y.

Více informací se dozvíte na pravidelných školeních společnosti SALTEK®, jejichž seznam najdete v sekci Školení.