V letošním roce slaví SALTEK® 20 let od svého založení. V roce 1995 založil pan Jaromír Suchý v Ústí nad Labem společnost se zaměřením na vývoj a výrobu ochran před přepětím. Ta od té doby prošla dynamickým úspěšným vývojem s cílem, který vyjadřuje motto společnosti: „Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.

Sortiment společnosti tvořilo před dvaceti lety několik desítek typů výrobků a společnost se zaměřovala prioritně na český trh. V současnosti jsou v nabídce stovky typů výrobků ve třech základních skupinách pro sítě nízkého napětí, fotovoltaiku a datové/signálové/telekomunikační sítě, které zaplňují 200 stran katalogu SALTEK®. Tato šíře výrobků poskytuje pro zákazníky řešení komplexní ochrany před přepětím v mnoha oblastech podnikání a života. I v oblasti geografického zaměření došlo k výrazným změnám. V současnosti tvoří 65% obratu společnosti export, kde kromě klasických trhů západní a východní Evropy je zastoupena i řada zemí ze vzdálených oblastí Afriky a Asie.

Historie je minulost a pro společnost je důležitá budoucnost. Právě proto se SALTEK® výrazně zaměřuje na vývoj nových výrobků, na rozvoj obchodu a vlastních zaměstnanců, což jsou nezbytné základy pro pokračování úspěšné historie v dalších letech a budování pozice nejen významného českého, ale i evropského výrobce ochran před přepětím.