Naše hodnoty

 • RESPEKT
  • Respektujeme ostatní kolegy jako rovnocenné členy týmu.
 • VZTAHY
  • Vědomě tvoříme dobré vztahy, protože firma jsou lidé a vztahy mezi nimi.
 • OTEVŘENOST A TRANSPARENTNOST
  • Komunikujeme otevřeně, protože to je základ funkční spolupráce.
 • SPOLEČNÁ TVORBA
  • Vtahujeme kolegy do rozhodování a tím podporujeme a rozvíjíme aktivitu všech.
 • ŘEŠENÍ NAPŘÍMO
  • Podporujeme osobní zodpovědnost a přímou komunikaci.
 • DOBRÉ DOHODY
  • Co slíbíme, to dodržíme. Sliby dáváme odpovědně.
 • HLEDÁME ŘEŠENÍ
  • Hledáme řešení, ne problémy.
 • TRVALÉ UČENÍ
  • Jsme otevřeni změnám, protože svět se mění, ať my chceme nebo ne.
 • HLEDÁME SMYSL
  • Děláme věci, které mají smysl.