Dáta ochrán Saltek pre nízke napätie a fotovoltaiku sú teraz dostupné pre všetkých užívateľov projekčného softvéru EPLAN na EPLAN Data Portal. Kompletné dáta aj s návodom pre import do ePLAN si...
Termíny na sériu školení SALTEK na I. polrok 2018 sú vypísané. Všetci záujemcovia o školenia na prepäťové ochrany sa už môžu prihlásiť. Opäť v obľúbenej schéme silnoprúd, slaboprúd a všeobecné...
Ponuka oddeľovacích iskrísk triedy H do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu vo verzii pripojenia skrutka / kábel bola rozšírená o napäťové verzie s UWDC 50, 100 a 350 V DC. Radu oddeľovacích iskrísk...
Nová verzia dvojstupňovej prepäťovej ochrany pre telefónne linky DL-TLF-HF je určená pre ochranu jedného páru analógových aj digitálnych telekomunikačných liniek s najvyšším trvalým prevádzkovým...
Nové ochrany radu DL sú ponúkané v dvoch variantoch rozdielnych v schopnosti zvládať rôzne prenosové rýchlosti. Prvá pre typ siete 10 G, druhá pre   1 G Ethernet. Obe prevedenia spĺňajú požiadavky...