Témata bakalářských a diplomových prací

Společnost SALTEK nabízí tato témata:

Fakulta strojní:

  • Analýza mechanismů odpojovačů, výpočty sil působících sil v mechanismu
  • Třístavový tepelný odpojovač přepěťové ochrany s dálkovou a místní signalizací
  • Automatizace laserového svařování kontaktů

Fakulta elektrotechnická:

  • Analýza potřeby nezbytných a doplňkových funkcí hlídačů izolačních stavů a návrh jejich řešení
  • Monitorování a vyhodnocení impulzního namáhání přepěťových ochran nízkého napětí
  • Výzkum správnosti měření zbytkového napětí varistorů
Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte náš e-mail: hr@saltek.eu