Pardubice

24.11.2021 09:00 - 14:00
Hotel Staré Časy
Havlíčkova 1080
53002 Pardubice
Zveme vás na základní odborné školení firmy SALTEK® na téma projektování a montáže přepěťových ochran. Seznámíte se se základními principy ochrany před přepětím. Naučíte se přepěťové ochrany správně projektovat a instalovat v různých typech budov, především v sítích nn. Získáte ale také základní přehled správné instalace přepěťových ochran pro slaboproudé aplikace a systémy. Uvidíte nejčastější chyby při montážích přepěťových ochran, které pak mají za následek nefunkčnost navrženého systému ochrany.

Program:

  • Problematika EMC, rušení a odrušování, technické normy
  • Ochrana před přepětím - zóny bleskové ochrany
  • Koordinace přepěťových ochran v sítích nn - podklady pro projektování
  • Přepěťové ochrany pro sdělovací vedení - zásady projektování
  • Zásady správné instalace přepěťových ochran
  • Podrobný postup při revizi instalací s přepěťovými ochranami
Školení patří mezi akreditované vzdělávací programy ČKAIT (1 bod do projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT).
 
Covid-19 - pravidla a doporučení:
účastník školení musí splňovat jednu z následujících podmínek: absolvování PCR testu v posledních 7 dnech (s negativním výsledkem),  absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách (s negativním výsledkem), mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní, mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,  u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky. 

 

Kde školení najdete 

Hotel Staré Časy
Havlíčkova 1080
53002 Pardubice