Zariadenie obmedzujúce napätia (VLD) pre dráhové a iné aplikácie

Objednávacie číslo:
A06153
obmedzovač napätia, VLD triedy 1, typ VLD-F, pre pripojenie neživých častí so uzemnením trakčného systému
Objednávacie číslo:
A06154
obmedzovač napätia, VLD triedy 1, typ VLD-F, pre pripojenie neživých častí so uzemnením trakčného systému
Objednávacie číslo:
A06155
obmedzovač napätia, VLD triedy 1, typ VLD-F, pre pripojenie neživých častí so uzemnením trakčného systému
Objednávacie číslo:
A06102
obmedzovač napätia, VLD triedy 2.2, typ VLD-O+F, spojenie spätného obvodu s uzemnením trakčnej sústavy
Objednávacie číslo:
A06631
obmedzovač napätia, VLD triedy 2.2, typ VLD-O+F, spojenie spätného obvodu s uzemnením trakčnej sústavy
Objednávacie číslo:
A06603
obmedzovač napätia, VLD triedy 2.2, typ VLD-O+F, spojenie spätného obvodu s uzemnením trakčnej sústavy
Objednávacie číslo:
A06100
obmedzovač napätia, VLD triedy 1, typ VLD-O, spojenie spätného obvodu s uzemnením trakčnej sústavy
Objednávacie číslo:
A06101
obmedzovač napätia, VLD triedy 2.2, typ VLD-O+F, spojenie spätného obvodu s uzemnením trakčnej sústavy
Objednávacie číslo:
A06632
obmedzovač napätia, VLD triedy 2.2, typ VLD-O+F, spojenie spätného obvodu s uzemnením trakčnej sústavy
Objednávacie číslo:
A06602
obmedzovač napätia, VLD triedy 2.2, typ VLD-O+F, spojenie spätného obvodu s uzemnením trakčnej sústavy