Kombinovaná hrubá a jemná ochrana pre telekomunikačné a signalizačné siete, ST2 + 3 radové svorke

Objednávacie číslo:
A05134
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 24 V DC, do 0,5 A...
Objednávacie číslo:
A06066
prepäťová ochrana dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 24 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05145
prepäťová ochrana dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 24 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A06060
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 48 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05143
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 48 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A06063
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 48 V DC, do 0,5 A...
Objednávacie číslo:
A05135
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 48 V DC, do 0,5 A...
Objednávacie číslo:
A06067
prepäťová ochrana dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 48 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05131
prepäťová ochrana dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 48 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05129
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 60 V DC, do 0,5 A
Objednávacie číslo:
A05136
prepäťová ochrana dvojžilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 60 V DC, do 0,5 A...
Objednávacie číslo:
A05146
prepäťová ochrana dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 60 V DC, do 0,5 A

Stránky