Kombinovaná hrubá a jemná ochrana pre telekomunikačné a signalizačné siete, ST2 + 3 v pevnom prevedení

Objednávacie číslo:
A01402
prepäťová ochrana trojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 6 V DC, do 370 mA
Objednávacie číslo:
A01350
prepäťová ochrana trojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 6 V DC, do 60 mA
Objednávacie číslo:
A01675
prepäťová ochrana štvoržilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 6 V DC, do 60 mA
Objednávacie číslo:
A01557
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 6 V DC, do 370 mA
Objednávacie číslo:
A01332
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 6 V DC, do 2 A
Objednávacie číslo:
A00930
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 6 V DC, do 60 mA
Objednávacie číslo:
A02094
prepäťová ochrana trojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 12 V DC, max. 370 mA
Objednávacie číslo:
A01349
prepäťová ochrana trojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 12 V DC, do 60 mA
Objednávacie číslo:
A01689
prepäťová ochrana štvoržilových signálových liniek,inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 12 V DC, do 60 mA
Objednávacie číslo:
A01352
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 12V DC, do 370 mA
Objednávacie číslo:
A01331
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 12 V DC, do 2 A
Objednávacie číslo:
A00931
prepäťová ochrana dvojžilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 12 V DC, do 60 mA

Stránky