Kombinovaná hrubá a jemná ochrana pre telekomunikačné a signalizačné siete s obmedzovaním vysokofrekvenčného rušenia

Objednávacie číslo:
A06069
prepäťová ochrana dvojžilových nízkokmitočtových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, bezšróbová radová svorka, 24 V DC, do...
Objednávacie číslo:
A05333
prepäťová ochrana dvojžilových nízkokmitočtových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, skrutková radová svorka, 24 V DC, do...