S výmennými modulmi

Objednávacie číslo:
A06281
prepäťová ochrana pred priečnym prepätím až štvoržilových signálových liniek, inštalácia tesne pred chránené zariadenie, 24 V DC, do 1 A