Prepäťovej ochrany pre systémy riadenia, merania a regulácie

Objednávacie číslo:
A05705
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre plávajúce telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE,...
Objednávacie číslo:
A05420
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE, inštalácia...
Objednávacie číslo:
A05710
zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoj-/troj-žilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy...
Objednávacie číslo:
A06401
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou 2 dvojžilových signálových liniek s jedným spoločným vodičom, inštalácia na vstupe do...
Objednávacie číslo:
A06403
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred...
Objednávacie číslo:
A06404
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred...
Objednávacie číslo:
A05706
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre plávajúce telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE,...
Objednávacie číslo:
A05711
zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoj-/troj-žilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy...
Objednávacie číslo:
A05707
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre plávajúce telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE,...
Objednávacie číslo:
A05422
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE, inštalácia...
Objednávacie číslo:
A05712
zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoj-/troj-žilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy...
Objednávacie číslo:
A05708
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre plávajúce telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE,...

Stránky