Prepäťovej ochrany pre systémy riadenia, merania a regulácie

Objednávacie číslo:
A06427
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou 2 dvojžilových signálových liniek s jedným spoločným vodičom, inštalácia na vstupe do...
Objednávacie číslo:
A06429
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred...
Objednávacie číslo:
A06430
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoch jednožilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred...
Objednávacie číslo:
A06435
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou 4 jednožilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred...
Objednávacie číslo:
A06438
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvojžilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred chránené...
Objednávacie číslo:
A06439
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvojžilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred chránené...
Objednávacie číslo:
A06443
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou 2 dvojžilových signálových liniek s jedným spoločným vodičom, inštalácia na vstupe do...
Objednávacie číslo:
A06461
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvojžilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred chránené...
Objednávacie číslo:
A06464
Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou 2 dvojžilových signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy a tesne pred...
Objednávacie číslo:
A05704
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre plávajúce telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE,...
Objednávacie číslo:
A05419
zvodič bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou pre telekomunikačné a signálové linky, galvanické oddelenie linky od PE, inštalácia...
Objednávacie číslo:
A05709
zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoj-/troj-žilových plávajúcich signálových liniek, inštalácia na vstupe do budovy...

Stránky